Vanuit een holistische visie met liefde en acceptatie voor jezelf

Spiritualiteit betekent onstoffelijk: zaken die met de geest te maken hebben.sterren blauw

Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.

Wat doorgaans met "religie" wordt aangeduid en wat met "spiritualiteit" wordt aangeduid ligt vaak erg dicht bij elkaar. In strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid, dat de menselijke ziel of het menselijk innerlijk zijn oorsprong in een goddelijke of andere transcendentie heeft of in relatie staat tot een hogere werkelijkheid.

Bovenstaande is een greep uit Wikipedia en het woordenboek. Voor mij heeft spiritualiteit veel met de persoonlijke innerlijke ervaring te maken. De onstoffelijke energie, die zich o.a. uitdrukt in ons lichaam.

Je meer bewust worden van de innerlijke persoonlijke ervaring vraagt voelen en aandacht.
En omdat dit onstoffelijke deel van ons zich uitdrukt in het lichaam, is het lichaam een prima ingang om meer bewust te worden. Je eigen spirituele aard te ervaren.

Het hebben van levensvragen kan worden ondersteund door je regelmatig te laten masseren. Je lichaamsbewustzijn kan zich ontvouwen en 'boekenwijsheid' kan zich vermengen met de eigen ervaring.
Zo kan je worden, wat je eigenlijk ten diepste al bent. Liefde, schoonheid en vrijheid.

Tijdens de massage kun je aandacht schenken aan je innerlijke ervaring. Dit is niet zo zeer een heel actief gebeuren, als een proces van open staan en bewust willen Zijn.
Het is niet afdwingbaar of voorspelbaar, eerder een avontuurlijke (o.a. spirituele) reis.
Bewustzijn laat je kennismaken met de oneindige mogelijkheden; je mag de voor jou bekende kaders verlaten.

sterren sepia

Spiritualiteit gaat voor mij over mijn diepste Zijn, en dat dit zijn oorsprong vindt in de eeuwigheid. Ik was er altijd en zal nooit verdwijnen. Hier ligt voor mij de verbondenheid van alles. En dus tevens de waarde van alles wat zichtbaar wordt.
Maak van spiritualiteit je eigen unieke beleving en laat je vooral niet voorschrijven, hoe deze beleving eruit moet zien.

Vanuit deze eeuwigheid met zijn oneindige mogelijkheden, mag je als uniek, authentiek individu tevoorschijn komen. Als je jezelf daarin kunt accepteren, is er automatisch ruimte voor de ander, om er op zijn manier te mogen zijn.
Om deze weg te gaan, is het noodzakelijk om je denken en je ego een andere rol toe te bedelen. Beiden hoeven niet uitgebannen te worden, ze zijn je van dienst in het stoffelijke, dat nu eenmaal bij je aardse leven hoort. De praktische uitvoering, zal ik maar zeggen.

Het denken en ons ego houden ons tegelijkertijd gevangen, in dat we het ene wel zijn en het andere niet. Ze houden ons gevangen in het concept van goed of fout.
Meer bewustzijn voert je naar je hart en het besef, dat je in harmonie en met vervulling voor ieder wezen samen kunt leven.

Bewustwording, spiritualiteit en gezondheid horen voor mij bij een holistisch wereldbeeld.
Dit maakt dat mijn masseren met aandacht en zijn holistische uitgangspunt een activiteit is, die wil bijdragen aan uw gezondheid en die van onze wereld.

Bewustwording is een weg, een weg die we Leven kunnen noemen. Bewustwording is licht laten schijnen op alle onderdelen van het Leven. Spiritualiteit is een facet daarvan. Naarmate we hier meer aandacht voor hebben en het zonder oordeel aanschouwen, des te makkelijker wordt het. Mijn persoonlijke ervaring is, met dat ik de pijn en het verdriet beleef; de vreugde steeds vaker voelbaar wordt. Een intense blijheid, die zich zo maar in het moment kan aandienen.

In het latijn betekent spirare ademen en spiritus de geest, dit vinden we terug in ons woord inspiratie.
Laat spiritualiteit in combinatie met massage uw leven inspireren.

De reis naar binnen - Het kind - Bewust ouderschap - Bewust worden - Gezondheid - Spiritualiteit - Chakra info